Регистрация

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ: SDSS-2017

Регистрацията за участие в Студентската и докторантска научна сесия протича в два етапа:

1. Предварителна регистрация, която включва заглавието на доклада и кратко резюме.
Краен срок 15.04.2017
2. Подаване на доклада съгласно предоставения шаблон.
Kраен срок 10.05.2017

Официални езици – Български и Английски език.
Представяне на докладите – Български или Английски език.

Предварителната регистрация се осъществява чрез подаване на заявка за участие, която представлява попълване на онлайн формуляр в електронната платформа. Моля използвайте само латински букви и английски език за тази стъпка. За да подадете заявка и резюме на доклада, натиснете тук бутона Submit a Paper .

ВНИМАНИЕ под полето „Abstract“ е разположен бутон за прикачване на файла с резюмето във формат MSWord в т.нар. „blinded mode“ т.е. анонимен файл без упоменаване на автора!

За подготовката на резюмето моля използвайте тази част от шаблона за крайния вариант на доклада, която отговаря само за абстракта.

След одобрение на регистрацията е необходимо в срок да се подаде чрез електронната платформа on-line пълната (окончателната) версия на доклада, като се използва съответния линк и получения при предварителната заявка ID номер и парола.

ФОРМАТ НА ДОКЛАДИТЕ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Максималният брой страници за всеки доклад е 6.

Всички доклади трябва да бъдат подготвени с помощта на шаблон за MS Word формат, който можете да изтеглите от тук.

Въпроси към организаторите на конференцията могат да се поставят на E-mail: engstudents@swu.bg

НАСТАНЯВАНЕ

Настаняването на участниците в студентската и докторантска научна сесия на Техническия факултет ще се извърши в УЦ „Бачиново“. Моля използвайтe този линк за въпроси, запитвания и резервации.

This part requires a very deep and well-established understanding of inner english writing paper processes that prevail in the market, transforming its segments and creating online homework new original situations