Начало

logo-site2

Втора студентска и докторантска научна сесия SDSS-2017
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград
Технически факултет – 18 Май 2017

Втора студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет се провежда под патронажа на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград
доц. д-р Борислав Юруков

Научната сесия SDSS-2017 се организира от Технически факултет, Югозападен Университет, Благоевград и СУБ-клон Благоевград.
Докладите, представени на студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет, ще бъдат публикувани в електронен формат и ще са достъпни на сайта на научната сесия.

По време на студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет SDSS-2017 ще се проведе кръгла маса.

Официални езици – Български и Английски език.
Представяне на докладите – Български или Английски език.
Ще бъде организирана постерна сесия.

Детальнее почитать про „Ukraine Hosting“ есть возможность на ресурсе наших коллег