Начало

logo-site2

Втора студентска и докторантска научна сесия SDSS-2017
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград
Технически факултет – 18 Май 2017

Втора студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет се провежда под патронажа на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград
доц. д-р Борислав Юруков

Научната сесия SDSS-2017 се организира от Технически факултет, Югозападен Университет, Благоевград и СУБ-клон Благоевград.
Докладите, представени на студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет, ще бъдат публикувани в електронен формат и ще са достъпни на сайта на научната сесия.

По време на студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет SDSS-2017 ще се проведе кръгла маса.

Официални езици – Български и Английски език.
Представяне на докладите – Български или Английски език.
Ще бъде организирана постерна сесия.

Детальнее почитать про „Ukraine Hosting“ есть возможность на ресурсе наших коллег

In WriteMyPaper4Me contradistinction to these types of assignments, researches, which are purely exploratory, allow the author to select less predetermined methods of study