Важни дати

15.04.2017 – Регистрация в електронната платформа
10.05.2017 – Краен срок за изпращане на пълния текст на докладите