Контакти

Студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет 2017, ще се проведе на 18 май 2017г. в университетски център „Бачиново“ на Югозападен Университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград

КОНТАКТИ:
Студентска и докторантска научна сесия,
Технически факултет
Югозападен университет „Неофит Рилски“
тел. + 359 (73) 88 51 62
GSM: +359 (899) 19 03 04
E-mail: engstudents@swu.bg
E-mail: technical@swu.bg
ул.“ Ив. Михайлов“ 66, Кабинет 1604
2700 Благоевград, България